Prijavite se

Ovaj obrazac se koristi za prijavu zainteresovanih kandidata za jedan od naših kurseva.

Molimo vas da nam odgovorite na pitanja ispod, uzimajući u obzir samo one oblasti i aktivnosti koje spadaju u delokrug vašeg interesovanja.Nakon prijave za kurs, biće vam dostavljena Ponuda sa predlozima termina za održavanje kursa. Nakon prihvatanja ponude i usaglašavanja termina, EQG će vam dostaviti predkursni materijal, najkasnije 7 dana pre održavanja kursa.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem emaila ili telefonom.

Svi podaci iz ove prijave biće korišeni samo i isključivo za vaše potrebe prijave za kurs i neće biti distribuirani trećim licima i u druge svrhe!

IRCA Akreditovani Kursevi