IRCA OH&S MS LA - 2 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

Šifra kursa: IRCA Certification No: 1891 & 17965

IRCA ISO 45001 Migration Course  (PDF-En)

IRCA ISO 45001 Migration Course  (PDF-Sr)

Status kursa: Javni, In-house

Trajanje: 5 dana

OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (No: 1891 & 17965) - for OHSAS 18001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD

IRCA registrovan kurs (ref: 17357) u saradnji sa TUV NORD. Osnova za razumevanje proveravanja OH&S preko treće strane prema zahtevima standarda OHSAS 18001 i drugih OH&S standarda i propisa, organizuje se u saradnji sa firmom TUV NORD. 

Po završetku kursa, kandidati koji uspešno polože ispit dobijaju sertifikat firme TUV NORD, koji može biti podrška kod registracije za ocenjivača ili vodećeg ocenjivača širom sveta. 

Teme kursa

 • OH&S standardi (OHSAS 18001, ILO OHS 2000 itd.)
 • OH&S zakoni i propisi
 • OH&S opasnosti i ocena rizika
 • Planiranje provere, upotreba kontrolne liste
 • Intervjuisanje i procena informacija
 • Unapređenje provere
 • Ocena neusaglašenosti
 • Korektivne mere i efektivni follow-up programi
 • Akreditacija i sertifikacija, izvori informacija

Koristi za učesnike kursa

 • Praktična interpretacija standarda koja će vam pomoći u primeni sistema menadžmenta na bazi OHSAS 18001
 • Kompetentnost za ocenu sposobnosti organizacije da ispuni vaše interne zahteve ili eksterne zahteve odn. zahteve sertifikacionog tela
 • Sposobnost pripreme i izvođenja interne provere kao podrška OH&S politici
 • Veštine i tehnike koje će vam pomoći da razumete proveru OH&S

Ko treba da pohađa

 • odgovorni za sertifikovanje odnosno OHSAS 18001
 • Svi koji žele da se registruju kao IRCA OHS MS auditori
 • Auditori koji žele da vrše proveru OH&S menadžment sistema kao dokaz o profesionalnoj kompetentnosti u ovoj oblasti
 • Svi koji tek ulaze u ovu oblast
 • Više rukovodstvo uključeno u OH&S provere

Metode i tehnike kursa

Kombinacija konciznih predavanja i prezentacija  grupnih i individualnih vežbanja. Kurs se sastoji od nastave, prezentacija i vežbanja, diskusija i simulacija aktivnosti provere.  IRCA pravila za ove kurseve zahtevaju kontinualno ocenjivanje kandidata u odnosu na postavljene ciljeve kursa, što se ostvaruje rešavanjem individualnih i timskih zadataka, vežbanja i pismenog ispita na kraju kursa.

Cena

Na upit! 

Planirani termin održavanja kursa pratite na našoj internet stranici www.euroquality.rs na stranici Aktuelnosti!

Drugi o nama..

Veoma naporan i zahtevan kurs, ali zahvaljujući izuzetnim predavačima pretvoren u zadovoljstvo. Nenad Stanković, Srpska banka, učesnik kursa QM118


IRCA Akreditovani Kursevi
 • IRCA QMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-18034

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  THE ASSESSMENT of QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days IRCA Certificated ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor Training Course in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA EMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-18125

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  AUDITING PRINCIPLES and ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days Auditor Training Course (IRCA Certification No: A18125) in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA ISMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-17242

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  ISO/IEC 27001:2013 ISMS LEAD AUDITOR TRAINING COURSE IRCA COURSE REGISTRATION NO: A18158 in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA OH&S MS LA - 2 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-1891 & 17965

  Status kursa: Javni, In-house

  Trajanje: 2 dana

  OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (No: 1891&17965) - for OHSAS 18001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA OHSMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-1892

  Status kursa: Javni, In-house

  Trajanje: 5 dana

  OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (ref: 17357-45) - for ISO 45001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD...

AKTUELNOSTI