IRCA kursevi DECEMBAR 2021

Obaveštenje: Zbog novonastalih okolnosti u zemlji i okruženju sve aktivnosti će biti pomerane i prilagođavane u skladu sa propisanim merama. Molimo vas da pratite informacije na našem sajtu!

Najava IRCA kurseva! 

IRCA LA 5-days ISO 14001:2015 od 13-24.DECEMBAR 2021. on line;

Prijave do 06. decembra!

IRCA LA 5-days  ISO 27001:2014   DECEMBAR 2021!

Prijave do 06. decembra!

IRCA LA 5-days 45001:2018 od 06-10.decembra 2021. na lokaciji Stari grad-Beograd!

Prijave do 01. decembra!

Prijavite se putem maila ili telefonom!

 

BESPLATNO!

Tokom 2021.!

 

Euroquality Group organizuje besplatnu obuku, koja će se održavati jednom mesečno u trajanju od dva sata.

Obuka podrazumeva osnovne informacije o ISO standardima, njihovoj implementaciji i sertifikaciji. 

Na obuci možete dobiti odgovore na pitanja: šta su ISO standardi, kako se vrši implementacija ISO standarda za delatnost koja zanima učesnika, šta je sertifikacija, kako se vrši sertifikacija?


Obavezna je prijava učešća! 
Ukoliko ste zainteresovnani za neku delatnost, navesti prilikom prijave.


IRCA Akreditovani Kursevi
AKTUELNOSTI