IRCA ISMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

Šifra kursa: IRCA Certification No-17242

IRCA ISO 27001:2013 Lead Auditor Training Course  (PDF-En)

IRCA ISO 27001:2013 Lead Auditor Training Course  (PDF-Sr)

Status kursa: Javni, Licencni

Trajanje: 5 dana

ISO/IEC 27001:2013 ISMS LEAD AUDITOR TRAINING COURSE IRCA COURSE REGISTRATION NO: 17242 in cooperation with TUV NORD

IRCA registrovan kurs u saradnji sa TUV NORD. Osnova za razumevanje proveravanja ISMS preko treće strane prema standardu ISO/IEC 27001:2013.

Teme kursa

- Osnova i uvod u ISO/IEC 27001 i druge Infosec standarde

- Uvod u proveravanje i primena sistema proveravanja i  uloga proveravača u tom procesu

- Uloga menadžmenta u preispitivanju rizika i efektivnosti celog ISMS

- Upravljanje proverom preko treće strane i proces sertifikacije

Koristi za učesnike kursa

- Kompetentnost za ocenu sposobnosti organizacije da upravlja rizicima i da obezbedi najvažniju kontrolu ISMS.

- Razumevanje značaja provere u okviru ISMS i uloge auditora u kontinualnom unapređenju.

- Veštine i tehnike koje će vam pomoći da razumete proveru ISMS preko treće strane i usklađenost za sertifikaciju i kako proveravači preko prve strane mogu pomoći da se stvori okruženje pogodno za razvoj poslovne izvrsnosti.

Ko treba da pohađa

- Osobe koje žele da se registruju kao Vodeći proveravači ISMS

- Osobe koje vode svoje kompanije u pravcu registracije prema ISO/IEC 27001:2013

Metode i tehnike kursa

Interaktivni kurs u trajanju od 5 dana, sa 40 sati obuke i mnogobrojnim praktičnim vežbama i simulacijama ocenjivanja. IRCA pravila za ove kurseve zahtevaju kontinualno ocenjivanje kandidata u odnosu na postavljene ciljeve kursa, što se ostvaruje rešavanjem individualnih i timskih zadataka , vežbanja i pismenog ispita na kraju kursa.

IRCA sertifikati za kandidate koji polože ispit.

Cena

Na upit!

Planirani termin održavanja kursa pratite na našoj internet stranici www.euroquality.rs na stranici Aktuelnosti!


IRCA Akreditovani Kursevi
AKTUELNOSTI