IRCA ISMS LA - 5 days

Šifra kursa: QM118

IRCA ISO 27001:2013 Lead Auditor Training Course  (PDF-En)

IRCA ISO 27001:2013 Lead Auditor Training Course  (PDF-Sr)

Status kursa: Javni, Licencni

Trajanje: 5 dana

ISO/IEC 27001:2013 ISMS LEAD AUDITOR TRAINING COURSE IRCA COURSE REGISTRATION NO: A18158 in cooperation with TUV NORD

IRCA registrovan kurs u saradnji sa TUV NORD. Osnova za razumevanje proveravanja ISMS preko treće strane prema standardu ISO/IEC 27001:2013.

Teme kursa

- Osnova i uvod u ISO/IEC 27001 i druge Infosec standarde

- Uvod u proveravanje i primena sistema proveravanja i  uloga proveravača u tom procesu

- Uloga menadžmenta u preispitivanju rizika i efektivnosti celog ISMS

- Upravljanje proverom preko treće strane i proces sertifikacije

Koristi za učesnike kursa

- Kompetentnost za ocenu sposobnosti organizacije da upravlja rizicima i da obezbedi najvažniju kontrolu ISMS.

- Razumevanje značaja provere u okviru ISMS i uloge auditora u kontinualnom unapređenju.

- Veštine i tehnike koje će vam pomoći da razumete proveru ISMS preko treće strane i usklađenost za sertifikaciju i kako proveravači preko prve strane mogu pomoći da se stvori okruženje pogodno za razvoj poslovne izvrsnosti.

Ko treba da pohađa

- Osobe koje žele da se registruju kao Vodeći proveravači ISMS

- Osobe koje vode svoje kompanije u pravcu registracije prema ISO/IEC 27001:2013

Metode i tehnike kursa

Interaktivni kurs u trajanju od 5 dana, sa 40 sati obuke i mnogobrojnim praktičnim vežbama i simulacijama ocenjivanja. IRCA pravila za ove kurseve zahtevaju kontinualno ocenjivanje kandidata u odnosu na postavljene ciljeve kursa, što se ostvaruje rešavanjem individualnih i timskih zadataka , vežbanja i pismenog ispita na kraju kursa.

IRCA sertifikati za kandidate koji polože ispit.

Cena

Na upit!

Planirani termin održavanja kursa pratite na našoj internet stranici www.euroquality.rs na stranici Aktuelnosti!


IRCA Akreditovani Kursevi
 • IRCA QMS LA - 5 days

  Šifra kursa: QM8

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  THE ASSESSMENT of QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days IRCA Certificated ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor Training Course in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA EMS LA - 5 days

  Šifra kursa: QM24

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  AUDITING PRINCIPLES and ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days Auditor Training Course (IRCA Certification No: A18125) in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA ISMS LA - 5 days

  Šifra kursa: QM118

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  ISO/IEC 27001:2013 ISMS LEAD AUDITOR TRAINING COURSE IRCA COURSE REGISTRATION NO: A18158 in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA OH&S MS LA - 5 days

  Šifra kursa: QM 85

  Status kursa: Javni, In-house

  Trajanje: 5 dana

  OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (ref: 17357) - for OHSAS 18001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA OHSMS LA - 5 days

  Šifra kursa: QM 86

  Status kursa: Javni, In-house

  Trajanje: 5 dana

  OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (ref: 17357-45) - for ISO 45001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD...

AKTUELNOSTI