IRCA ISMS LA - 5 days

Šifra kursa: QM118

Status kursa: Javni, Licencni

Trajanje: 5 dana

ISO/IEC 27001:2013 ISMS LEAD AUDITOR TRAINING COURSE IRCA COURSE REGISTRATION NO: A18158 in cooperation with TUV NORD

IRCA registrovan kurs u saradnji sa TUV NORD. Osnova za razumevanje proveravanja ISMS preko treće strane prema standardu ISO/IEC 27001:2013.

Teme kursa

- Osnova i uvod u ISO/IEC 27001 i druge Infosec standarde

- Uvod u proveravanje i primena sistema proveravanja i  uloga proveravača u tom procesu

- Uloga menadžmenta u preispitivanju rizika i efektivnosti celog ISMS

- Upravljanje proverom preko treće strane i proces sertifikacije

Koristi za učesnike kursa

- Kompetentnost za ocenu sposobnosti organizacije da upravlja rizicima i da obezbedi najvažniju kontrolu ISMS.

- Razumevanje značaja provere u okviru ISMS i uloge auditora u kontinualnom unapređenju.

- Veštine i tehnike koje će vam pomoći da razumete proveru ISMS preko treće strane i usklađenost za sertifikaciju i kako proveravači preko prve strane mogu pomoći da se stvori okruženje pogodno za razvoj poslovne izvrsnosti.

Ko treba da pohađa

- Osobe koje žele da se registruju kao Vodeći proveravači ISMS

- Osobe koje vode svoje kompanije u pravcu registracije prema ISO/IEC 27001:2013

Metode i tehnike kursa

Interaktivni kurs u trajanju od 5 dana, sa 40 sati obuke i mnogobrojnim praktičnim vežbama i simulacijama ocenjivanja. IRCA pravila za ove kurseve zahtevaju kontinualno ocenjivanje kandidata u odnosu na postavljene ciljeve kursa, što se ostvaruje rešavanjem individualnih i timskih zadataka , vežbanja i pismenog ispita na kraju kursa.

IRCA sertifikati za kandidate koji polože ispit.

Cena

60.000,00 dinara plus PDV.

Cena obuhvata materijale, sertifikate za učesnike, posluženje na pauzama i  ručak.


IRCA Akreditovani Kursevi
 • IRCA QMS LA - 5 days

  Šifra kursa: QM8

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  THE ASSESSMENT of QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days IRCA Certificated ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor Training Course in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA EMS LA - 5 days

  Šifra kursa: QM24

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  AUDITING PRINCIPLES and ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days Auditor Training Course (IRCA Certification No: A18125) in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA ISMS LA - 5 days

  Šifra kursa: QM118

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  ISO/IEC 27001:2013 ISMS LEAD AUDITOR TRAINING COURSE IRCA COURSE REGISTRATION NO: A18158 in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA OH&S MS LA - 5 days

  Šifra kursa: QM 85

  Status kursa: Javni, In-house

  Trajanje: 5 dana

  OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (ref: 17357) - for OHSAS 18001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA OHSMS LA - 5 days

  Šifra kursa: QM 86

  Status kursa: Javni, In-house

  Trajanje: 5 dana

  OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (ref: 17357-45) - for ISO 45001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD...