IRCA Akreditovani Kursevi

IRCA QMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert » IRCA Akreditovani Kursevi

QMS/EMS/OHS/ISMS

ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, ISO 45001 i drugi standardi, teme su ovih  kurseva i seminara. Naučite kako da ih razumete, primenjujete i proveravate.

Ova serija kurseva nije napravljena na osnovu interpretacije zahteva ili tekstova pojedinih standarda, već kao rezultat primene u praksi  i saradnje sa partnerskim organizacijama iz inostranstva. To obezbeđuje da znanja i veštine koje stičete na ovim kursevima imaju u visokom nivou osobine pragmatičnosti i lake primene.

Ove kurseve smo pripremili u saradnji sa poznatim i ovlašćenim trening organizacijama iz inostranstva u okviru IRCA i PECB shema za obuke i registracije proverivača. Tu ćete pronaći kurseve TUV NORD CERT (preuzeli kurseve Nigel Bauer associates).


IRCA Akreditovani Kursevi
 • IRCA QMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-18034

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  THE ASSESSMENT of QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days IRCA Certificated ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor Training Course in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA EMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-18125

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  AUDITING PRINCIPLES and ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days Auditor Training Course (IRCA Certification No: A18125) in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA ISMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-17242

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  ISO/IEC 27001:2013 ISMS LEAD AUDITOR TRAINING COURSE IRCA COURSE REGISTRATION NO: A18158 in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA OH&S MS LA - 2 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-1891 & 17965

  Status kursa: Javni, In-house

  Trajanje: 2 dana

  OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (No: 1891&17965) - for OHSAS 18001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA OHSMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-1892

  Status kursa: Javni, In-house

  Trajanje: 5 dana

  OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (ref: 17357-45) - for ISO 45001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD...

AKTUELNOSTI