IRCA QMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert » IRCA Akreditovani Kursevi

IRCA Akreditovani Kursevi

QMS/EMS/OHS/ISMS

ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, ISO 45001 i drugi standardi, teme su ovih  kurseva i seminara. Naučite kako da ih razumete, primenjujete i proveravate.

Ova serija kurseva nije napravljena na osnovu interpretacije zahteva ili tekstova pojedinih standarda, već kao rezultat primene u praksi  i saradnje sa partnerskim organizacijama iz inostranstva. To obezbeđuje da znanja i veštine koje stičete na ovim kursevima imaju u visokom nivou osobine pragmatičnosti i lake primene.

Ove kurseve smo pripremili u saradnji sa poznatim i ovlašćenim trening organizacijama iz inostranstva u okviru IRCA sheme za obuke i registracije proveravača. Tu ćete pronaći kurseve TUV NORD CERT (preuzeli kurseve Nigel Bauer associates).


IRCA Akreditovani Kursevi