IMS - Integrisani sistemi menadžmenta

Konsalting » IMS - Integrisani sistemi menadžmenta

Upravljanje IMS sistemom


Mnoge organizacije sve više se trude da dostignu i prikažu jasne učinke svojih upravljačkih sistema integrišući potrebne elemente u IMS (integrated management system).


One to rade ispunjavajući zahteve sve strožeg zakonodavstva, razvojem ekonomskih i drugih mera koje potiču iz dobre upravljačke prakse, a pre svega podstaknuti ekonomskim razlozima-uštedama u implementaciji, održavanju i sertifikaciji ovakvih sistema.

Integrisani Menadžment Sistem
- Sprečava dupliranje dokumentacije
- Sprečava dupliranje internih resursa
- Pojedostavljena primena sistema
- Jeftinije održavanje
- Manje provere/administracija
- Manja potreba za učenjem o različitim sistemima
- Poboljšana korporativna slika
- Sprečava skretanje sa puta
- Smanjeni troškovi sertifikacije
- Sertifikacija samo jednog sistema u okviru primenjenog IMS

Koristi od integrisanog programa
- Manji troškovi – veći profit
- Povećana konkurentnost
- Smanjena učestalost i ozbiljnost incidenata ili izgubljeno vreme
- Manja šteta opreme, inventara, manji prozvodni gubici
- Bolja usaglašenost kompanije sa zakonima
- Integrisani procesi
- Poboljšani odnosi zaposlenih i javnosti

Naša CON IMS usluga je pravo rešenje za Vas
- Ako ste na početku
- Ako ste u toku realizacije
- Ako imate zahteve za.....
- Ako imate probleme sa već urađenim
- Ako želite da saznate kako dalje

Naši eksperti spadaju u najiskusnije konsultante u zemlji.


Cena i rokovi
- Zavise od Vas - Izaberite uslugu, cenu i dinamiku
- Ponuda prema vašim potrebama


Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas ovde.


IRCA Akreditovani Kursevi
 • IRCA QMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-18034

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  THE ASSESSMENT of QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days IRCA Certificated ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor Training Course in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA EMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-18125

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  AUDITING PRINCIPLES and ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 5 Days Auditor Training Course (IRCA Certification No: A18125) in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA ISMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-17242

  Status kursa: Javni, Licencni

  Trajanje: 5 dana

  ISO/IEC 27001:2013 ISMS LEAD AUDITOR TRAINING COURSE IRCA COURSE REGISTRATION NO: A18158 in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA OH&S MS LA - 2 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-1891 & 17965

  Status kursa: Javni, In-house

  Trajanje: 2 dana

  OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (No: 1891&17965) - for OHSAS 18001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD...

 • IRCA OHSMS LA - 5 days by EuroQuality & Tuv Nord Cert

  Šifra kursa: IRCA Certification No-1892

  Status kursa: Javni, In-house

  Trajanje: 5 dana

  OH&S MS Auditor/Lead Auditor IRCA registered Training Course (ref: 17357-45) - for ISO 45001 and similar OH&S standards and codes, in cooperation with TUV NORD...

AKTUELNOSTI