Konsalting » IMS - Integrisani sistemi menadžmenta

IMS - Integrisani sistemi menadžmenta

Upravljanje IMS sistemom


Mnoge organizacije sve više se trude da dostignu i prikažu jasne učinke svojih upravljačkih sistema integrišući potrebne elemente u IMS (integrated management system).


One to rade ispunjavajući zahteve sve strožeg zakonodavstva, razvojem ekonomskih i drugih mera koje potiču iz dobre upravljačke prakse, a pre svega podstaknuti ekonomskim razlozima-uštedama u implementaciji, održavanju i sertifikaciji ovakvih sistema.

Integrisani Menadžment Sistem
- Sprečava dupliranje dokumentacije
- Sprečava dupliranje internih resursa
- Pojedostavljena primena sistema
- Jeftinije održavanje
- Manje provere/administracija
- Manja potreba za učenjem o različitim sistemima
- Poboljšana korporativna slika
- Sprečava skretanje sa puta
- Smanjeni troškovi sertifikacije
- Sertifikacija samo jednog sistema u okviru primenjenog IMS

Koristi od integrisanog programa
- Manji troškovi – veći profit
- Povećana konkurentnost
- Smanjena učestalost i ozbiljnost incidenata ili izgubljeno vreme
- Manja šteta opreme, inventara, manji prozvodni gubici
- Bolja usaglašenost kompanije sa zakonima
- Integrisani procesi
- Poboljšani odnosi zaposlenih i javnosti

Naša CON IMS usluga je pravo rešenje za Vas
- Ako ste na početku
- Ako ste u toku realizacije
- Ako imate zahteve za.....
- Ako imate probleme sa već urađenim
- Ako želite da saznate kako dalje

Naši eksperti spadaju u najiskusnije konsultante u zemlji.


Cena i rokovi
- Zavise od Vas - Izaberite uslugu, cenu i dinamiku
- Ponuda prema vašim potrebama


Ako želite dodatne informacije o našim uslugama ili imate neka druga pitanja, molimo kontaktirajte nas ovde.


IRCA Akreditovani Kursevi