EQG KurseviQMS/EMS/OHS/ISMS

ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, ISO 45001 i drugi standardi, teme su ovih kurseva i seminara. Naučite kako da ih razumte, primenjujete i proveravate.

Euroquality Group organizuje obuke za sve zainteresovane strane. Sve obuke mogu da se organizuju kao javne obuke ili kao in-house, u prostorijama klijenata.

Prospekti koje možete skinuti sa ove stranice, prikazuju detalje javnog kursa, a u slučaju in-house obuke, sadržaji kurseva i tematika se mogu dalje dograditi i prilagoditi vašim potrebama i stepenu razvoja, primene sistema i obučenosti.

Javite se za dopunske informacije o cenama i uslovima organizacije in-house obuka kod Vas.

Šifra kursa

Naziv kursa

Prospekt

EQ 3

Kako pripremiti dokumenta ISO 9001?

Prospekt EQ 3

EQ 17

Kako primeniti ISO 14000 standarde?

Prospekt EQ 17

EQ 27

Kako primeniti ISO 45001?

Prospekt EQ 27

EQ 34

Kako primeniti ISO/IEC 27001?

Prospekt EQ 34

EQ 70

Interna provera QMS

Prospekt EQ 70

EQ 74

Interna provera EMS

Prospekt EQ 74

EQ 84

Interna provera integrisanih sistema

Prospekt EQ 84

EQ 136

Kako se pripremiti za nadzorne posete sertifikacionih tela?

Prospekt EQ 136

NOVI EQG KURSEVI

Razvili smo nove i redizajnirali neke naše stare kurseve prema aktuelnim zahtevima tržišta i struke.

 

Pogledajte spisak -  sigurno ćete naći nešto interesantno!

Šifra kursa

Naziv kursa

EQ 4

Kako pripremiti dokumenta - Workshop

EQ 7

Kvalitet i troškovi

EQ 10

Kako se pripremiti za ocenjivanje i registraciju?

EQ 11

Obezbeđenje kvaliteta usluga

EQ 22

Risk menadžment - Šta svaki direktor treba da zna?

EQ 37

Implementacija ISO/IEC 20000

EQ 47

Glas Kupca - Voice of customer - workshop

EQ 49

Društvena odgovornost - Integracija u ostale management sisteme

EQ 52

Rešavanje problema u menadžment sistemima (Root cause and problem solving)

EQ 58

Unapređenja i merenje performansi procesa

EQ 60

Upravljanje projektima

EQ 61

Flow dijagrami - zašto i kako? - workshop

EQ 62

Metode unapređenja kvaliteta

EQ 72

Iskusni proverivači

EQ 78

Ocenjivanje podugovarača

EQ 79

Perspektive provere preko druge strane

EQ 102

CE - šta je i kako ga dobiti?

EQ 105

5 S - Organizujte svoju radnu sredinu!

EQ 106

5 S - Workshop - Kancelarija

EQ 107

5 S - Workshop - Pogoni

EQ 110

Kako da sami primenite ISO 9001

EQ 111

Kako sami da primenite ISO 14001

EQ 112

Kako sami da primenite ISO 22000

EQ 113

Kako sami da primenite HACCP

EQ 114

Kako sami da primenite OHSAS 18001

EQ 115

Kako sami da primenite ISO 27001

EQ 116

Kako sami da primenite ISO 20000

EQ 124

Unapređenje kvaliteta u organima javne vlasti

EQ 127

Uvod u ISO 50001

IRCA Akreditovani Kursevi